PAUL DRIESSEN

Arbo-Veiligheidskundige met een stevige administratieve en ICT-basis !!!!

Opleiding

Administratief       MEAO-Adm./Informatica – MBA – SPD-modules, Engels, Duits.


Kwaliteit                 KAM-coördinator – auditor – ISO-certificeringen – presenteren, adviseren – 5S – Six Sigma - Lean


Arbo                        Middelbaar Veiligheidskunde(MVK) – preventiemedewerker. – VCA-VOL – BHV e.d..


ICT                          Technische Informatica (Open Universiteit) – AS/400 IBM-I-series – Citrix – Network Stations– RES PowerFuse –                                      Windowsbeheer – Netwerkbeheer – Office appl.: Excel, Access, Word, Visio, Power Point – Lotus Notes –                                                    Query/400 (SQL) – AS/400 applicaties, CL(P), Linux (Ubuntu, CentOS, Suze, Redhat) –Nassen, camera-systemen–                                      e.v.a


Rijbewijs                BE – en in het bezit van eigen auto.